AP International Translations SC
Tlumaczymy:
 • Dokumenty prawne:
  • umowy (wszystkie rodzaje)
  • kontrakty (wszystkie rodzaje)
  • dokumenty założycielskie (wszystkie rodzaje)
  • dokumenty sądowe (wszystkie rodzaje)
 • Dokumenty finansowe:
  • raporty i sprawozdania finansowe
  • dokumenty funduszy inwestycyjnych (prospekty, skróty prospektów, dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów oraz inne)
  • raporty biegłych rewidentów i biznes plany
  • bieżące komunikaty, oświadczenia prasowe, prezentacje
  • różnego rodzaju dokumenty o charakterze biznesowym
Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

Finanse, rachunkowość, inwestycje, fundusze inwestycyjne, bankowość, zarządzanie oraz prawo

 

Państwa potrzeby i wymagania są naszym priorytetem!